Консультативні послуги

Спеціалістами нашої компанії можуть бути надані консультативні послуги з наступних питань.

Консультування щодо судових експертиз та експертних досліджень:

 • призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень;
 • отримання фізичними та юридичними (в тому числі посадовими) особами доказової інформації, яка може бути використана при розгляді справ, під час досудового розслідування або вирішення спорів у судовому порядку;
 • використання спеціальних знань у різних видах експертиз: у галузі мистецтвознавства, у сфері інтелектуальної власності, товарознавчих знань, у сфері економіки;
 • використання спеціальних знань з вивчення юридичних питань і фактів та використання спеціальних знань у сфері управлінської діяльності;
 • та інші питання... 

Консультування щодо питань, пов’язаних із об’єктами права інтелектуальної власності:

 • набуття правової охорони на об’єкти інтелектуальної власності;
 • управління та використання об’єктів інтелектуальної власності з метою мінімізації оподаткування та розробки стратегії управління;
 • проведення аудиту об’єктів інтелектуальної власності для приватних компаній та бюджетних структур, а також розроблення методичних рекомендацій щодо проведення юридичного аудиту;
 • виявлення фактів порушення прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права, комп’ютерні програми, винаходи та корисні моделі, знаки для товарів та послуг, промислові зразки, сорт рослин тощо;
 • отримання інформації фізичними та юридичними особами про факти недобросовісного використання літературних творів (або їх частин, що мають самостійне значення) чи вчинення будь-яких інших дій, що можуть свідчити про наявність порушень авторських прав;
 • стратегії захисту та використання об’єктів інтелектуальної власності;
 • розрахунок ліцензійних платежів (роялті).

Консультування щодо питань, пов’язаних із оцінкою майна, майнових прав:

 • Рецензування звітів про оцінку майнових прав об’єктів ІВ»;
 • Розрахунок ліцензійних платежів (роялті), що відповідають принципу «витягнутої руки